Slawistyczny e-świat/Slavic e-world

Slawistyczny e-świat

W dzisiejszych czasach nie ma lepszego sposobu promowania slawistycznych ośrodków naukowych i badawczych, oraz naukowych przedsięwzięć niż poprzez nowe media cyfrowe. To przez Internet badacze z jednych instytucji dowiadują się o konferencjach czy wydarzeniach upowszechniających naukę organizowanych w innych, nawet bardzo oddalonych ośrodkach. Badania slawistyczne są na stronie traktowane maksymalnie szeroko i językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, medioznawstwo, historię, socjologię, etnologię czy antropologię. W slawistycznej bazie danych dostępnej na stronie Fundacji Slawistycznej można znaleźć podstawowe informacje o instytucjach naukowych i badawczo-rozwojowych zajmujących się Słowiańszczyzną (tj. szkołach wyższych państwowych i prywatnych, placówkach badawczych, organizacjach pozarządowych prowadzących badania na interesującym wnioskodawcę obszarze) oraz prowadzonych przez nie działaniach (tj. badaniach, publikacjach, konferencjach, badawczych projektach współpracy międzynarodowej); instytucjach i organizacjach wspomagających naukę, w tym zwłaszcza badaczy i instytucje zajmujące się obszarem Słowiańszczyzny. Ponadto na stronie znajdują się stale aktualizowane informacje o konferencjach, seminariach i wykładach dotyczących zagadnień slawistycznych. Przez półtora roku działalność strony była dotowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od roku 2014 jej aktualizacje są możliwe dzięki pracy wolontariuszy.