ISS PAS Journals

(The Journals of the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences)
(https://ispan.waw.pl/journals)

Od 2015 roku Fundacja Slawistyczna jest partnerem projektu Instytutu Slawistyki PAN - ISS PAS Journals (The Journals of the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences) https://ispan.waw.pl/journals . Fundacja bierze udział w utrzymaniu, modernizacji i umiędzynarodowieniu platformy ISS PAS Journals.

Na platformie są publikowane czasopisma slawistyczne w tzw. wolnym dostępie: „Acta Baltico-Slavica", „Adeptus", „Cognitive Studies / Études Cognitives", „Colloquia Humanistica", „Slavia Meridionalis", „Sprawy Narodowościowe", „Studia Litteraria et Historica" i „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej".